upp
icon_covid

The Covid-19 outbreak has no major impact on Europe-Pharm s activities. However, depending on the region, there may be slight shipping delays.

call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharm på sociala nätverk

Köpa Xanax i Sverige

xanax köpa
xanax köpa

Handelsnamn: Xanax

Produkttillgänglighet: i lager

Produktinformation

Indikation: depression, ångest, panikångest
Huvudkomponent: alprazolam
Läkemedelsklass: bensodiazepiner, anxiolytika
Rekommenderad dos: 1mg
Utsöndring: njure

Köpa Xanax i Sverige utan recept

Xanax

Dosage: 1 mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Xanax 1 mg 30 € 5.87 € 176.00
buy_click_icon buy_icon
Xanax 1 mg 60 € 4.30 € 258.00
buy_click_icon buy_icon
Xanax 1 mg 90 € 3.62 € 326.00
buy_click_icon buy_icon
Xanax 1 mg 120 € 3.32 € 398.00
buy_click_icon buy_icon
Xanax 1 mg 180 € 2.79 € 503.00
buy_click_icon buy_icon
Xanax 1 mg 270 € 2.47 € 668.00
buy_click_icon buy_icon
Xanax 1 mg 360 € 2.29 € 823.00
buy_click_icon buy_icon
xanax köpa

Hur fungerar Xanax (Alprazolam)?

Xanax (alprazolam) är ett snabbverkande bensodiazepin. Det slappnar av dina känslor och muskler genom att påverka kemikalier i hjärnan.

Vad används Xanax (alprazolam) för?

 • Ångeststörningar;
 • Panikångest.

Typisk dosering för Xanax (Alprazolam)

 • Ångestsyndrom: Den typiska startdosen är 0,25 mg till 0,5 mg tre gånger om dagen.
 • Paniksyndrom: Den typiska startdosen är 0,5 mg till 1 mg en gång dagligen. Din läkare kan ändra din dos baserat på hur du svarar på startdosen.

Hur tar man Xanax (Alprazolam)?

Använd Xanax (Alprazolam) exakt enligt anvisningarna på etiketten eller enligt ordination av din läkare. Använd inte i större eller mindre mängder eller längre än rekommenderat.

Följ anvisningarna på din recept etikett och läs alla medicinguider eller instruktionsblad. Använd aldrig alprazolam i större mängder eller längre än föreskrivet. Tala om för din läkare om du känner en ökad lust att använda mer av detta läkemedel.

Dela aldrig denna medicin med en annan person, särskilt någon med en historia av drogmissbruk eller missbruk. MISSBRUK KAN ORSAKA BEROENDE, ÖVERDOSER ELLER DÖD. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan komma åt det. Att sälja eller ge bort detta läkemedel är mot lagen.

Svälj tabletten med förlängd frisättning hel och krossa, tugga eller bryt den inte.

Låt den oralt sönderfallande tabletten lösas upp i munnen utan att tugga.

Ring din läkare om dina symtom inte förbättras eller om de blir värre.

Om du använder detta läkemedel under lång tid kan du behöva regelbundna medicinska tester.

Sluta inte använda alprazolam utan att fråga din läkare. Du kan få livshotande abstinensbesvär om du plötsligt slutar använda läkemedlet efter långvarig användning.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus. Förvara din medicin på en plats där ingen kan använda den på ett felaktigt sätt.

Kasta all alprazolam vätska som inte har använts inom 90 dagar.

Vad händer om jag överdoserar Xanax (Alprazolam)?

Överdossymtom kan inkludera svår dåsighet, förvirring, sluddrigt tal, muskelsvaghet, förlust av balans eller koordination, yrsel, långsamma hjärtslag, svag eller ytlig andning, svimning eller koma.

Xanax - biverkningar

Xanax kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive:

 • deppigt humör;
 • tankar på självmord eller att skada dig själv;
 • ökad energi;
 • ovanligt risktagande beteende;
 • förvirring;
 • agitation;
 • fientlighet;
 • hallucinationer;
 • okontrollerade muskelrörelser;
 • darrning;
 • kramper (anfall), och
 • bultande hjärtslag eller fladdrande i bröstet.

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har några av symtomen som anges ovan.

De vanligaste biverkningar av Xanax inkluderar:

 • dåsighet;
 • känner mig trött;
 • sluddrigt tal;
 • brist på balans eller koordination;
 • minnes problem och
 • känner oro tidigt på morgonen.

Tala om för läkaren om du har någon biverkning som stör dig eller som inte försvinner.

Andra försiktighetsåtgärder

Hos vissa individer kan kroppen hantera Xanax annorlunda. Detta inkluderar personer som:

 • drick mycket alkohol;
 • har alkoholisk leversjukdom;
 • har nedsatt leverfunktion;
 • har nedsatt njurfunktion;
 • är äldre;
 • har fetma.

Allergies

Människor ska inte använda Xanax om de är allergiska mot alprazolam eller andra bensodiazepiner, såsom:

 • klordiazepoxid (Librium);
 • klorazepat (tranxen);
 • diazepam (Valium);
 • lorazepam (Ativan);
 • oxazepam (Serax).

Graviditet

Människor ska inte använda Xanax om de är gravida. Bensodiazepiner kan potentiellt skada fostret. Under den första trimestern, till exempel, ökar Xanax risken för medfödda avvikelser.

Amning

Xanax kan utsöndras i modersmjölk. Som en allmän regel bör personer som använder Xanax inte amma.

Barn

Forskare har ännu inte studerat användningen av Xanax hos barn.

Rökning

Xanax-koncentrationerna kan minska hos upp till 50 % av personer som röker, jämfört med personer som inte röker.

Självmord

Som med andra psykotropa läkemedel finns det vissa försiktighetsåtgärder att vidta när personer med svår depression eller självmordstankar tar detta läkemedel.

Uttag från Xanax

För att avbryta behandlingen med Xanax bör en läkare minska och minska dosen långsamt. De bör minska den dagliga dosen av Xanax med högst 0,5 mg var tredje dag.

Xanax är ett säkert och effektivt läkemedel när en person använder det på rätt sätt.

Viktig information om Xanax Alprazolam

Aktiv princip
Xanax (alprazolam) är ett ångestdämpande läkemedel från bensodiazepingruppen, som inkluderar diazepam (valium), klonazepam (klonopin), lorazepam (ativan), flurazepam (dalman) och andra. Xanax förstärker verkan av gamma-aminosmörsyra (GABA) i hjärnan. GABA är en signalsubstans (en kemikalie som nervceller använder för att kommunicera med varandra) som hämmar aktiviteten i hjärnan. Överdriven hjärnaktivitet tros orsaka ångest eller andra psykiatriska störningar.
Xanax - Effekt
Precis som andra bensodiazepiner kan Xanax (alprazolam) orsaka problem om det tas utan recept. På kort sikt kan missbruk leda till överdriven sedering, bristning och överdosering. Långvarig användning kan leda till fysiskt beroende och svåra abstinensbesvär om intaget minskas eller stoppas. Att ta Xanax tillsammans med alkohol och/eller andra droger ökar också risken för skada. Detta är särskilt fallet när Xanax blandas med andra lugnande medel.
Bieffekter
De vanligaste biverkningarna av Xanax vid lägre doser är: trötthet, minnesproblem, språkproblem, förstoppning, viktförändringar, beroende, huvudvärk, muntorrhet, yrsel, humörsvängningar, inkoordination, allergiska reaktioner, utslag, andnöd
Information om Alprazolam

Molvikt: 308,765 g/mol

Formel: C17H13N4Cl

Halveringstid: Omedelbar release: 11,2 timmar, förlängd release: 10,7-15,8 timmar

Biotillgänglighet: 80-90%

Tillgänglighet:: Recept behövs

Produktionssätt

Filmdragerade tabletter 1 mg, 2 mg

Indikationer
 • Ångest.
 • Panikångest.
 • Depression
Apoteket europe-pharm.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy