kliknij
icon_covid

The Covid-19 outbreak has no major impact on Europe-Pharm s activities. However, depending on the region, there may be slight shipping delays.

call_us_desk

Zadzwoń

close_call_us

Zadzwoń do nas!

w sieciach społecznościowych

zaufanie Zadowoleni klienci
Polityka prywatności DSGVO Ochrona danych
Ikona telefonu Kontakty

Cialis 20 mg

 • Wskazanie Zaburzenia erekcji
 • Firma produktowa Online bez recepty
 • Składnik aktu Tadalafil
 • Dozowanie 20 mg
 • Forma produkcji Tabletki
 • Kiedy zacznie działać za 20 minut
 • Czas trwania efektu 36 godzin

Kupowanie Cialis we Polsce poprawi twoje życie seksualne

Tabletka powlekana Cialis 1 sztuka

Cialis Generyczny

 • Wskazanie Zaburzenia erekcji
 • Firma produktowa Online bez recepty
 • Składnik aktu Tadalafil
 • Dozowanie 20 mg
 • Forma produkcji Tabletki
 • Kiedy zacznie działać za 20 minut
 • Czas trwania efektu 36 godzin

Możesz kupić Сialis Generyczny w lepszej cenie w naszej aptece

Cialis C 20

Cialis Soft Tabs

 • Wskazanie Zaburzenia erekcji
 • Firma produktowa Online bez recepty
 • Składnik aktu Tadalafil
 • Dozowanie 20 mg
 • Forma produkcji Tabletki
 • Kiedy zacznie działać za 10-15 minut
 • Czas trwania efektu 36 godzin

Tabletki Cialis Soft działają szybciej niż inne leki

Cialis Soft Tabs 2 sztuki

Pakiet Testowy

 • Wskazanie Niewystarczające Reakcja
 • Firma produktowa Online bez recepty
 • Składnik aktu Tadalafil
 • Dozowanie 20 mg
 • Forma produkcji Tabletki
 • Kiedy zacznie działać za 15-40
 • Czas trwania efektu 36 godzin

Kupić Pakiet Testowy online bez recepty

Porównanie Viagra Cialis lub Levitra

Cialis cena

Cialis

Produkt Dawka Liczba Cena Zamówienie
Cialis 20 mg 4 zł 335.80
Cialis 20 mg 10 zł 510.60
Cialis 20 mg 14 zł 639.40
Cialis 20 mg 20 zł 869.40
Cialis 20 mg 26 zł 1062.60
Cialis 20 mg 40 zł 1591.60
Cialis 20 mg 52 zł 1890.60

Cialis Generyczny

Produkt Dawka Liczba Cena Zamówienie
Cialis Generyczny 60 mg 10 zł 404.80
Cialis Generyczny 60 mg 20 zł 533.60
Cialis Generyczny 60 mg 30 zł 634.80
Cialis Generyczny 60 mg 40 zł 749.80
Cialis Generyczny 60 mg 60 zł 901.60

Cialis Soft Tabs

Produkt Dawka Liczba Cena Zamówienie
Cialis Soft Tabs 20 mg 20 zł 404.80
Cialis Soft Tabs 20 mg 30 zł 533.60
Cialis Soft Tabs 20 mg 60 zł 809.60
Cialis Soft Tabs 20 mg 90 zł 956.80

Kupić Сialis w lepszej cenie w naszej aptece

Formuła Tadalafil Formuła Tadalafil Cialis

Co to jest lek CIALIS i w jakim celu się go stosuje

CIALIS jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Wykazano, że lek CIALIS znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

CIALIS zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, CIALIS pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. CIALIS nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek CIALIS nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku CIALIS

Kiedy nie stosować leku CIALIS

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli pacjent przyjmuje azotany organiczne w jakiejkolwiek postaci lub inne donory tlenku azotu, np. azotyn amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że lek CIALIS nasila działanie tych leków. Jeżeli pacjent zażywa azotany w jakiejkolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien poinformować o tym lekarza.
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przebył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni.
 • jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”.
 • jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak CIALIS, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku CIALIS należy zwrócić się do lekarza.

Należy pamiętać, że aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem u pacjentów z chorobami serca, ponieważ stanowi ona dodatkowe obciążenie dla serca. W przypadku występowania problemów z sercem należy poinformować o tym lekarza.

Pacjent przed przyjęciem leku powinien poinformować lekarza, jeżeli występuje którykolwiek z poniższych przypadków:

 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek).
 • szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego).
 • białaczka (nowotwór komórek krwi).
 • jakiekolwiek zniekształcenie członka.
 • ciężkie choroby wątroby.
 • ciężkie choroby nerek.

Nie wiadomo, czy lek CIALIS jest skuteczny u pacjentów:

 • po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy.
 • po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego, podczas którego nerwy gruczołu krokowego są przecinane (radykalna prostatektomia bez oszczędzania nerwów).

Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku CIALIS i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów przyjmujących tadalafil obserwowano pogorszenie lub nagłą utratę słuchu. Chociaż nie wiadomo, czy zdarzenie to ma bezpośredni związek ze stosowaniem tadalafilu, jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu, należy przerwać stosowanie leku CIALIS i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

CIALIS nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dzieci i młodzież
CIALIS nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i CIALIS
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno przyjmować leku CIALIS w przypadku stosowania azotanów.

CIALIS może wpływać na działanie niektórych leków lub inne leki mogą wpływać na działanie leku CIALIS. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli przyjmuje się następujące leki:

 • leki blokujące receptory α-adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub objawów ze strony układu moczowego spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego).
 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi.
 • riocyguat.
 • inhibitory 5-alfa-reduktazy (stosowane w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego).
 • leki, takie jak ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i inhibitory proteazy stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia wirusem HIV.
 • fenobarbital, fenytoina i karbamazepina (leki przeciwdrgawkowe).
 • ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna lub itrakonazol.
 • inne metody leczenia zaburzeń erekcji.

CIALIS z piciem i alkoholem
Informacje dotyczące wpływu alkoholu podane są w punkcie 3. Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku CIALIS i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Aby uzyskać więcej informacji należy zwrócić się do lekarza.

Płodność
Kiedy podawano lek psom, nastąpiło u nich zmniejszenie wytwarzania plemników w jądrach. Zmniejszenie stężenia plemników obserwowano u niektórych mężczyzn. Jest mało prawdopodobne by prowadziło to do bezpłodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
U niektórych mężczyzn zażywających lek CIALIS podczas badań klinicznych zgłaszano występowanie zawrotów głowy, dlatego należy poznać swoją reakcję na tabletki przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn.

Lek CIALIS zawiera laktozę:
Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja na niektóre cukry, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

informacje pochodzą z  Cialis.pl Jak działa Cialis Mechanizm działania Cialis

Dodatkowe Informacje

Leki oryginalne a generyczne - jaka jest różnica? Podczas rozwoju leku firma farmaceutyczna, a raczej Dział Badań i Rozwoju, zajmuje się znalezieniem odpowiedniej molekuły i złożeniem wniosku o zastosowanie tej cząsteczki. Następnie firma farmaceutyczna prowadzi wieloletni i bardzo kosztowny proces badań nad nowym lekiem, które są utworzone przez znalezione cząsteczki. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich wymaganych badań, firma wypuszcza na rynek nowy produkt i nabywa prawo do wyłącznego sprzedaży.

Więcej informacji

Problem zaburzeń erekcji (erectile dysfunction - ED) dotyczy ok. 152 mln mężczyzn na całym świecie [1, 2]. Szacuje się, iż liczba ta zwiększy się w najbliższych latach i w 2025 roku wynosić będzie ok. 322 mln [2]. Z tego względu zainteresowanie i liczba badań dotyczących tego zagadnienia rośnie. Pomimo coraz większej świadomości i wiedzy, zaburzenia erekcji są ciągle tematem wstydliwym nie tylko dla pacjentów, ale również dla niektórych lekarzy. Pozostają schorzeniem problematycznym w zakresie diagnostyki oraz leczenia.

Więcej informacji

Dawkowanie Doustnie. Zaburzenia erekcji u dorosłych mężczyzn: zwykle zalecaną dawką jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. U pacjentów, u których dawka 10 mg nie powoduje odpowiedniego efektu, można zastosować dawkę 20 mg. Lek można zażyć przynajmniej 30 min przed planowaną aktywnością seksualną. Maksymalna częstość przyjmowania leku wynosi raz na dobę. Preparat w dawkach 10 mg i 20 mg jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. Nie zaleca się stałego, codziennego przyjmowania leku. U pacjentów, którzy przewidują częste stosowanie preparatu (tzn. co najmniej 2 razy na tydz.), można rozważyć zastosowanie najmniejszej dawki w schemacie raz na dobę, zgodnie z wyborem pacjenta i oceną lekarza. U tych pacjentów zalecaną dawką jest 5 mg raz na dobę, przyjmowane w przybliżeniu o tej samej porze dnia.

Więcej informacji

8 popularnuch pytań na temat potencji i erekcji Na początku zobaczymy co jest potencja i co jest erekcja. Potencja seksualna jest to zdolność organizmu do stosunku płciowego. Najczęściej, mówimy o organizmie mężczyzn. Erekcja lub wzwód jest to podnosyenie się prącia i jego twardnienie, niezbędne do stosunku płciowego. Podczas podniecenia seksualnego u mężczyzn reaguje pewien obszar mózgu który jest odpowiedzialny za funkcje seksualne. Kiedy ten centrym jest podniecony to wysyła impulsy nerwowe do narządów płciowych. U mężczyzny zwiększa się ciśnienie, oddeh staje się coraz częstszy, penis wypełnia się krwią, zwiększa swoją długość i objętość oraz twardość. Jeżeli w tym mechniymie jest nawet mała usterka, to prowadzi do zaburzenia wzwodu. Zaburzona potencja - pytania najczęściej zadawane Zaburzona potencja - pztanie bardzo delikatne nawet dla mężczyzn najbardziej pewnyh siebie.

Więcej informacji
Ulepszyliśmy naszą stronę poprzez korzystanie z cookies. Kontynuuj przeglądanie lub dowiedz się więcej