Menns helse

03 Februar 2012 ved 21:08


Merkevarer og generiske midler: hva er forskjellen

Merkevarer og generiske midler: hva er forskjellen

I løpet av utvikling av et legemiddel, finner forskningsavdeling ved farmasøytisk selskap den riktige molekyle og sender inn en søknad for bruk av denne molekyle i produksjon av sine legemidler. Deretter setter farmasøytisk selskap i gang omfattende og kostbare undersøkelser som har som formål å finne ut molekylens påvirkning på mennesket. I tilfelle alt går bra, startes markedsføring og selskapet kjøper lisens for å kunne selge det nyutviklede legemiddel. Period fpr patentbeskyttelse av legemiddel varirer avhengig av lovgivning i ulike land. I de fleste land utgjør patentbeskyttelse 20-25 år. Og det tar ca 13-15 år for å markedsføre et legemiddel. Dvs at selskapet har kun 8 til 25 år for å erverve de midler som ble investert i utvikling av legemiddelet.   

Etter at patentbeskyttelse er over, markedsfører andre selskaper generiske midler.  

Et generiske middel er et middel likeverdig til det opprinnelige sett fra terapeutisk, farmakologisk og biologisk side. Generiske midler har det samme aktive middelet(midlet??) som opprinnelige midler og er som oftest ikke mindre effektive, men koster mye mindre og blir dermed stadig mer populære. Generiske midler selges under internasjonale ikke patenterte navn eller under patenterte navn som atskiller seg fra det opprinnelige navnet.  

Så hvorfor koster generiske midler færre enn originale midler? Mange kjøpere knytter lav pris med lav kvalitet. Er det virkelig sant?

Produsenter av generiske midler er ikke nødt til å bruke så mye penger som produsenter av originale midler. Det har allerede blitt utført undersøkelser og kostbare og langvarige prøver. Produsent av generisk middel skal kun bevise likeverdighet av det aktive middelet til det som blir brukt i originale midler. Og det åpner dermed for lavere pris for kunde. Siden produsenter av generiske midler investerer ikke i kliniske undersøkelser, finnes det fare for at disse midler er av ikke så høy kvalitet. 

For å besvare spørsmål “om generiske midler er på den samme måte sikre som de opprinnelige” skal det først beviset den samme terapeutisk likeverdighet overfor det opprinnelige middel. Produsent må utføre kliniske undersøkelser av generisk middel på pasienter, gjennomføre sammenlikningsanalyse av de to midler (generisk og original) samt undersøke sikkerhet av et generisk middel. Disse undersøkelser er av størst viktighet hva gjelder midler for behandling av kroniske sykdommer. Mange pasienter behandles med disse midler en god del av livet. Ovennevnte undersøkelser er ikke obligatoriske og mange produsenter unngår å utføre dem.  

Det hender ofte at lav kvalitet på generiske midler forklares med lav kvalitet på aktiv middel (produsent kjøper inn billig aktiv middel som utgjør ca halvparten av selve pris på generisk middel). Produsent finner ofte et land hvor produksjonsanlegg koster mye mindre enn i europeiske land, og sparer dermed mye penger på produksjon. Men i slike land finnes det ingen streng kontroll over produksjon. 

Et middel inneholder både aktiv stoff og hjelpemidler. Enhver endring i disse hjelpemidler fører til endring i kvalitet og kan forårsake allergiske reaksjoner hos pasient.  

Man skal også huske om bivirkninger. Generisk middel kan gi 70 til 100% av effektivitet av det opprinnelige middelet. Men det gjelder også bivirkninger. F.eks. en pasient som har brukt original Viagra Pfizer og opplevde ingen bivirkninger, kan oppleve mange bivirkninger etter å ha brukt Viagra Generik. Er det snakk om gamle pasienter, så skal man være veldig forsiktig ved skifte av opprinnelig middel med generisk middel. 

Pasienten må dermed tenke godt over, før han kjøper noe i apotek.  

Det er sikkert viktig å kunne kjøpe midler for en lavare pris. Men fravær av nødvendige undersøkelser setter et spørsmålstegn ved mange generiske midler.

 

Visste du at...

På en måte gjør Viagra graviditet også. Det forbedrer blodsirkulasjonen i livmoren, fosteret og dermed få mer næringsstoffer levert. Dette bidrar også til den normale utviklingen av barnet.

Ut som det? Si om dette!

Lennart Estlund

Følg oss