Men's Health

02 november 2011 in 16:14


Merken en generieken: Waar zit het verschil

Merken en generieken: Waar zit het verschil

Bij het begin van de procedure van ontwikkeling van geneesmiddel vindt een farmaceutisch bedrijf (of om meer specifiek te zijn een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling) een juiste molecule. Vervolgens doet het bedrijf een aanvraag om van dit molecuul gebruik te mogen maken. Daarna voert het farmaceutisch bedrijf de grootschalige en dure testen uit met een nieuw geneesmiddel die verkregen wordt door het gevonden molecule. In geval van een succesvolle voltooiing van alle vereiste onderzoeken, brengt het bedrijf het nieuw geneesmiddel op de markt en verwerft het exclusieve recht om het geneesmiddel te verkopen.

De gegeven termijn van octrooibescherming van het oorspronkelijke geneesmiddel varieert en is afhankelijk van de wetgeving binnen elke lidstaat. in In de meeste landen van de wereld vervalt het effect van octrooibescherming in 20-25 jaar. Als u daar rekening houdt dat om een geneesmiddel op de markt te brengen heeft het bedrijf ongeveer 13-15 jaar nodig dan kunt u makkelijk conclusie trekken dat er in totaal een tijd van 8-12 jaar overblijft om in de ontwikkeling van geneesmiddelen geïnvesteerd geld te retourneren.

Na afloop van de termijn op octrooibescherming voor het nieuwe geneesmiddel, worden  de generieke geneesmiddelen (generieken) op de farmaceutische markt gebracht.

Generiek is een geneesmiddel die therapeutisch, farmacologisch en biiologich gezien is gelijkwaardig aan het origineel. Generieken hebben dezelfde werkzame stof als het oorspronkelijk geneesmiddel. Meestal zijn generieke geneesmiddelen even effectief als oorspronkelijke geneesmiddelen. Hoewel zijn de kosten aanzienlijk minder waardoor worden de generieke geneesmiddelen steeds populairder. Generieken zijn te koop onder de internationale generieke naam of onder een merknaam die verschilt van de naam van het oorspronkelijke geneesmiddel.

Waarom zijn de generieke geneesmiddelen wat goedkoper dan oorspronkelijke geneesmiddelen? Meeste klanten associëren een lagere prijs met een lagere kwaliteit. Is dit waar?

Fabrikant van generieken hoeft niet enorme kosten te dragen. Bedrijf dat het oorspronkelijk geesmiddel ontwikkeld heeft heeft al een fortuin uitgegeven aan testen van de werkzame stoffen.  Fabrikant van generieken hoeft alleen maar te bewijzen dat een generiek geneesmiddel volkomen gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke geneesmiddel. Dit stelt hen in staat om de klant een lagere prijs aan te bieden. Aan de andere kant, omdat de fabrikant van generieken niet genoeg geld in klinische studies heeft ingestoken wordt er aan de kwaliteit getwijfeld en daar zitten er redelijke gronden voor.

Om de vraag te beantwoorden of het generiek geneesmiddel net als een oorspronkelijk geneesmiddel veilig is moet er een therapeutische equivalentie van generiek geneesmiddel tenopzichte van oorspronkelijk geneesmiddel bewezen worden. Het is noodzakelijk de klinische onderzoeken van generieke geneesmiddelen op de patiënten uit te voeren en vervolgens de klinische onderzoeken van het oorspronkelijke en generieke geneesmiddelen uit te voeren om ze met elkaar te kunnen vergelijken. Het is vereist het generiek geneesmiddel 

grondig naar de veiligheid te onderzoeken. Vooral zijn deze onderzoeken belangrijk met opzichte van geneesmiddelen voor de behandeling van chronische ziekten. Veel patiënten nemen het geneesmiddel voor een groot deel van het leven. Helaas zijn zulke onderzoeken niet vereist en vaak ook niet uitgevoerd.

Vaak wordt naar de slechte kwaliteit van generieke geneesmiddelen verwezen vanwege het feit dat het bedrijf geld wilt besparen. (werkzame stof vormt bijna de helft van de totale kosten). Dus wordt er de meest goedkoope werkzame stof van mindere kwaliteit ingekocht. Ook om op de kosten voor werkzame stof voor de geneesmiddelen (generieken) te besparen worden de geneesmiddelen vaak in landen met een slechte controle over de geneesmiddelen productie geproduceerd waarbij het productieproces van de werkzame stof wordt vaak niet gekontroleerd. Ook kunnen de veranderingen in synthesemethoden worden ingebracht.

Naast de werkzame stof in het geneesmiddel, omvat het geneesmiddel ook de aanvullende ingredienten. Elke wijziging in de samenstelling van deze aanvullende ingredienten kan tot de veranderingen in de kwaliteit van het geneesmiddel leiden, alsmede de allergische of toxische verschijnselen bij een patient kunnen veroorzaken.

Ook moeten wij niet vergeten over de bijwerkingen. Generieken kunnen 70-100% van efficiëntie bereiken ten opzichte van het oorspronkelijke geneesmiddel. Maar aan de andere kant verwijzen deze cijfers evenals ook naar de bijwerkingen. Bijvoorbeeld als een patiënt die de oorspronkelijk geneesmiddel Pfizer Viagra ingenomen heeft en geen bijwerkingen heeft gehad kan ze in volle mate na het innemen van Viagra Generiek ervaren. Als het gaat om oudere patiënten of patiënten met ernstige gezondheidsproblemen moet u uiterst voorzichtig zijn bij het overstappen van het oorspronkelijk geneesmiddel naar een generiek geneesmiddel. 

Daarvoor is het verstandig dat een patient, voordat hij/zij een apotheek om medicijnen te kopen  gaat bezoeken dient heel duidelijk voor te zijn over de fabrikant  als hij/zijn het produkt van fabrikant gaat aanschaffen. Dat is aan de ene kant (zeker in acht neming van de vergrijzing van de bevolking) heel belangrijk om geneesmiddelen tegen een lage prijs aan te schaffen. Maar aan de andere kant door het ontbreken van de nodige onderzoeken wordt aan de kwaliteit van generieke geneesmiddelen getwijfeld.

Did you know that...

Wetenschappers hebben aangetoond dat het gebruik van Viagra het verschijnen van psychologische afhankelijkheid veroorzaakt. Integendeel, bij continu gebruik van Viagra tekenen van regressie van erectiestoornissen bekijken.

Liken! Zeggen over!

Routger Louter

Volg mij