Partnerské vztahy

26 Květen 2015 v 10:21


Sex, peníze a inteligence

Sex, peníze a inteligence

V tomto článku se podíváme na vztah sexu s různými stránkami života. Pomáhá-li nám sex se stát bohatšími, úspěšnějšími a sami se sebou spokojenými? Na druhou stranu, je-li dobře finančně zajištěnému člověku snadnější dosahovat sexuálního uspokojení, než finančně nezajištěnému?

Sex a peníze

Mezi sexuální aktivitou člověka a jeho materiálním blahobytem existuje přímé spojení.

Častý sexuální styk a „slušný“ příjem jsou neoddělitelné a navzájem souvisí, - k takovému závěru dospěl Nick Drydakis, zaměstnanec Ústavu pro studium práce (IZA) v Německu, autor studie o korelaci úrovně příjmů a stupně sexuální aktivity. Drydakis zpracoval a analyzoval data získaná v průběhu provedené v roce 2008 v Řecku rozsáhlé sociologické studie o různých aspektech života a chování obyvatelstva. Průzkumu se zúčastnilo více než sedm a půl tisíce lidí, kteří odpovídali i na otázky týkající se intenzity jejich sexuálního života. Byly také hodnoceny zdravotní a emocionální stav respondentů, jakož i výše platu.

Bylo zjištěno, že celkový příjem těch, kteří sdělili o sobě, že mají sex více než čtyřikrát týdně, bez ohledu na jejich pohlaví a sexuální orientaci, v průměru o pět procent vyšší než u těch, kdo má sex méně často. Zvláštně viditelná přímá závislost mezi frekvencí pohlavních styků a výší platu byla ve věkové skupině 26-50 let. Kromě toho sexuálně aktivní respondenti byli více emocionálně stabilními, společenskými, mezi nimi bylo méně nemocných cukrovkou, kardiovaskulárními onemocněními a artritidou.

Sexuální spokojenost a finanční zabezpečení: co to znamená pro ženy

1) Jak jsou spojené finanční a sexuální strana života ženy?

Sex a peníze jsou spojené, ale nepřímo. Nedostatek nebo absence peněz v rodinném rozpočtu výrazně zvyšuje celkovou nervozitu ženy, která ve své řadě ovlivňuje náladu i sexuální touhu. Ale, samozřejmě, vše závisí na individuálních psychologických vlastnostech každé ženy. Někdo snáší dočasné finanční potíže klidně a někdo dělá z toho celou tragédii.

2) Sex a peníze patří k sobě nebo ne?

Na tuto otázku neexistuje jediná správná odpověď. Ve většině případů finanční dostatek v rodině přispívá sexuálním vztahům: lidé se dobře živí, kvalitně se léči a odpočívají, což ovšem má vliv i na kvalitu jejich sexuálního života. Ale ve všem by měl být cit pro míru. Někdy finanční přebytek vede k různým špatným návykům jako například přejídaní, zneužívání alkoholu, užívání drog atd. Je jasné, že to způsobuje poruchy v sexu.

3) Jak spojit spokojenost se sexem a finanční úspěšnost?

To je možné jen tehdy, když člověk žije pohodový, zajímavý život, je otevřen novým zážitkům událostem, je schopen odolávat životním problémům a neuzavírá se do úzkých okruhů svých osobních zájmů.

Sex a inteligence

Vztah sexu a inteligence

Za prvé, možná pro vás bude objevením, že vědci vyznačují zvláštní druh inteligence – sexuální inteligence.

Sexuální inteligence je v těsném vztahu s jinými druhy inteligence, jako jsou tvůrčí, osobitá apod. Stejně jako jiní druhy inteligence, je třeba jí rozvíjet.

Předpokládá se, že lidé s vysokou úrovní inteligence nejčastěji usilují o zlepšení v milování, a jsou kreativnější v milostných hrátkách než lidé s nízkým IQ. Takzvané “intelektuálové” se snaží vnést něco nového, vrátit jiskru do postele, zpestřit předehru. Stává se tak, že jejich cílem je především dopřát potěšení miláčkovi.

Pokud jde o mužích s nevysokou inteligencí, zpravidla se řídí jen instinktivně, uspokojující především vlastní potřeby, proto sex může být hrubý. Pro ženy s nízkým IQ sex může být mechanickou záležitostí.

Změřte si své... sexuální IQ

Jaký je váš sexuální IQ (What’s Your Sexual IQ?) je název knihy americké spisovatelky Eve Marx, po jejímž přečtení je možné změřit úroveň svého sexuálního IQ. Tato kniha se skládá ze 394 otázek s čtyřmi možnými odpověďmi pro každou z nich. Čtenářům je nabízeno odpovědět na 19 otázek na různé témata souvisejících se sexem např. “Polohy”, “Celebrity v oblasti sexu”, “Anální sex” aj. Na konci každého testu je seznam odpovědí a vysvětlení. Čtenář dostane své konečné posouzení sexuálního IQ, když odpovědí na otázky a sečte body. Podle výsledků testů čtenáři jsou rozděleni do tří kategorií: Začátečník v sexu, Amatér nebo Odborník. Eve Marx je přesvědčena, že čím více člověk ví o sexu, tím má větší šance zvýšit svoji aktivitu v posteli.

Sexuální vzdělávání

Vzdělávání v sexuální oblasti je nezbytné pro každého pro plnohodnotný a zdravý život. Zvýšit své sexuální IQ lze čtením populárně-vědecké literatury o sexu, články od známých autorů v oboru sexuologie; seznámení s erotickými filmy s užitečným obsahem (z hlediska znalostí a objevování něčeho nového) sehrají významnou roli v sexuálním sebevzdělávání. Nejedná se o levnou pornografii a diskusí pozitivních a negativních stranách jejího prohlednutí, ale o vědeckých filmech o sexu s erotickým obsahem a vzděláváním.

Sex jako způsob rozvoje inteligence

Odborníci stále častěji přichází k závěru, že aktivní sexuální život má kladný vliv jak na duševní schopnosti, tak na zdraví celkově. Výše šlo o tom, že lidé s celkově vysokým IQ mají větší šance užívat si milování. To platí také opačně: pokud milujeme a umíme získávat nové znalosti pro kvalitnější sex, to znamená, že rádi se učíme a získáváme nové znalosti.

Role inteligence ve vztahu

Rozšířený názor je, že muži se cítí pohodlněji při pocitu své intelektuální převahy na ženou. Při budování milostných vztahů silnější pohlaví si myslí, že má dominovat na ní i intelektuálně, i sexuálně. Mnozí dávají přednost přespat s “hloupou kozatou blondýnkou” než s ženou s vyšší intelektuální úrovni. Nejistota svou nadřazeností, jak fyzické, tak intelektuální, často se mužovi nedovoluje uvolnit a způsobuje problémy jako neschopnost udržet erekci. Naštěstí existují přípravky na erekci jako Viagra, Kamagra a pod., které podporují erekci.

Na druhou stranu ženy jsou více nakloněny mít sex a trvalý vztah s mužem, jehož inteligence je vyšší než jejich vlastní. Co se týče sexuální inteligence, je to věc vkusu. Ženy často dávají přednost, aby právě partner hrál dominantní roli v erotických hrátkách. Zatímco někteří muži preferují naopak, aby žena byla starší a zkušenější než oni sami. Ve skutečnosti všechno je relativní a závisí na člověku nebo páru – všichni jsme jedineční.

Možná, že pro sex na jednu noc inteligence nehraji důležitou roli, ale pro šťastná a trvalý vztah IQ partnerů (včetně sexuálního) musí být určitě v korelaci.

Věděli jste, že...

Britští vědci testovali 2000 žen dvojčat ve věku 18 až 83 let za účelem zjistit, jak inteligence a emocionálnost ženy ovlivňuje její sexuální život. Ukázalo se, že expresivnější a inteligentní ženy dvakrát častěji zažívají orgasmus!

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Jaromir Foldyna

Jaromir píše do našeho blogu užitečné články o zdraví a sexuálních vztazích. Podílí se na vyhledávání zajímavých faktů pro naše sociální sítě. Je to velice tvořivý mladý muž, který chce vidět zdravou a spokojenou společnost kolem sebe. Věří, že pozitivní postoj mění svět k lepšímu.

Sledujte nás