Psychologie sexu

10 Prosinec 2013 v 17:09


Sadismus jako sexuální úchylka

Sadismus jako sexuální úchylka

Sadismus

Sadismus může být definován jako získávání potěšení, včetně sexuálního, při způsobování fyzické bolesti a morálního ponížení jinému jedinci. Termín sadismus se rozšířil po vydání monografie sexuologa Krafft-Ebinga Psychopathia sexualis (Sexuální psychopatie), 1886.

Sadismus získal svůj název podle jména slavného Markýze de Sade, který ve svých románech popisoval podobné sexuální deviace. Základní koncept jeho románů, říká: Každý člověk má právo na potěšení bez žádných omezení a kajícnosti. Markýz v věřil, že je třeba hledat sexuální stimulaci všude a tedy mučení, vraždy a násilí nejsou výjimkou. Hlavní postavy jeho románů jsou sexuální obtěžovatel dětí, kat, mučitel, sadista...

Proslulý psychoanalytik Erich Fromm vyděluje několik druhů sadistických tendencí.

První typ je charakterizován touhou získat nad druhou osobou absolutní moci, učinit osobu být závislou na něm.

Druhým typem sadistických tendencí je snaha nejen mít ostatní pod kontrolou, ale také využívat je, okrádat atd.

Třetí typ spočívá v potěšení při způsobování jiným fyzické bolesti a duševního utrpení.

Sadistické chování může být zaměřeno vůči slabým osobám ( např. děti, osoby s fyzickým postižením), zvířatům, rodinným příslušníkům na něm závislým, podřízeným pracovníkům, občanům (sadistický postoj jedné skupiny lidí vůči jiné, například postoj nacistů vůči Židům).

Typiská a velmi nepříjemná zvláštnost sadisty je kombinace krutosti a zbabělosti. Jde o to, že sadista potřebuje plnou kontrolu nad životem jiných lidí. Ke splnění této potřeby se snaží seznamovat se novými lidmi, kterých by mohli podřídit své vůli. Z tohoto důvodu silná osobnost sotva se dostane do rukou sadisty. Zajimavě, že k lidém, kteří zastávají vyšší pozice (např. v byznysu či v politice), sadisty často chovájí podlézavě. Taková komplikovaná kombinace dává psychoterapeutům důvod mluvit, že termín sadismus vlastně neexistuje jako takový, můžeme tedy mluvit pouze o sadomasochismu.

Pokud jste ve svém prostředí stanovili sadistu, snažte se vyhnout jakémukoliv kontaktu s ním. V případě, že jste se nějakým způsobem ocitli v rukách sadisty, chraň Vás pánbůh, vynaložte veškeré úsilí, tuto situaci změnit.

Váš penis už nemůže? Сialia znovu ho přivede k životu!

Věděli jste, že...

Sadistické praktiky v sexuálních vztazích má také zajímavé prvky. Tak, asi 33% párů potvrdily, že praktikovali sex se svazování rukou.

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Michal Dufek

Jaromir píše do našeho blogu užitečné články o zdraví a sexuálních vztazích. Podílí se na vyhledávání zajímavých faktů pro naše sociální sítě. Je to velice tvořivý mladý muž, který chce vidět zdravou a spokojenou společnost kolem sebe. Věří, že pozitivní postoj mění svět k lepšímu.

Sledujte nás