Nahoru
icon_covid

The Covid-19 outbreak has no major impact on Europe-Pharm s activities. However, depending on the region, there may be slight shipping delays.

Léčivé přípravky na ED

Mirodenafil nový lék na erektilní dysfunkci

Mirodenafil
  • SDÍLET

Načtení tohoto textu trvá: 6 min.

Nový účinný lék na erektilní dysfunkci mirodenafil

Mirodenafil je léčivo nové generace od jihokorejské farmaceutické společnosti SK Chemicals, které je určeno k léčbě erektilní dysfunkce. Koupit mirodenafil lze pod obchodním názvem Mvix. Lék je dostupný ve formě tablet na cucání obsahující 50/100 mg účinné látky mirodenafil chlorid.

Stejně jako ostatní léky na erektilní dysfunkci (sildenafil Viagru online, vardenafil, tadalafil, udenafil) mirodenafil patří do skupiny léčiv nazývaných selektivní inhibitory PDE-5.

Zatímco přípravek Mvix (mirodenafil) nebyl uveden ani na evropský, ani na americký lékárenský trh. FDA dosud neschválil užívání mirodenafilu k léčbě erektilní dysfunkce. V Jižní Koreji vědecké a klinické studie úspěšně prokázaly účinnost tohoto léčiva, jakož i jeho bezpečnost pro pacientů, kteří současně užívají různé léky proti vysokému tlaku (hypertenzi).

Společnost Life Science R&D Center, která se zabývala vývojem nového účinného léku na zlepšení erekce mirodenafil, prezentuje jej jako nový léčivý přípravek pro muži s hypertenzí trpící erektilní dysfunkcí. Výrobce odkazuje na údaje z 12týdenní studie, během níž u pacientů, kterým byl podáván mirodenafil, byl zaznamenán vyšší průměrný bod (25,57) dle mezinárodní stupnice erektilní funkce ve srovnání s členy kontrolní skupiny.

Léčivo se rychle vstřebává a maximální hladiny v plazmě dosahuje za 60-90 minut po požití. Poločas rozpadu je 3 hodiny. V naší internetové lékárně si můžete koupit léky bez předpisu za nízké ceny.

Účinnost a bezpečnost mirodenafilu u pacientů užívajících antihypertenziva

Studie ukázala významné zlepšení erekce při užívání mirodenafilu, nově vyvinutého perorálního inhibitoru fosfodiesterázy typu 5, u pacientů s erektilní dysfunkcí. J.S. Paick a kol. provedli hodnocení účinnosti a bezpečnosti terapie mirodenafilem ve srovnání s placebem u mužů s poruchami erekce, kteří užívali alespoň jeden antihypertenzivum. Výsledky byly zveřejněny v online verzí časopisu Journal of Sexual Medicine.

V multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s paralelními skupinami a fixní dávkou bylo zahrnuto celkem 109 pacientů pacientů randomizovaných do skupiny s placebem a do skupiny, ve které byl mirodenafil podáván v dávce 100mg po dobu 12 týdnů v režimu “podle potřeby”. Kritéria pro hodnocení primární účinnosti byla změny bodů v porovnání s původním hodnocením dle mezinárodní stupnice erektilní funkce (IIEF-EF, otázky 1 až 5 a 15 s léčbou). Posouzení bezpečnosti zahrnovalo laboratorní analýzy, 12svodový EKG záznam a informování pacientů o možných vedlejších účincích. Výsledky ukázaly, že po 12 týdnech ve skupině s mirodenafilem došlo k výraznému zlepšení erekce dle stupnice IIEF-EF ve srovnání s placebovou skupinou. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patří zčervenání v obličeji (návaly horka) a bolesti hlavy, ale byly mírné nebo střední závažnosti a přechodného charakteru. Výzkumníci dospěli k závěru, že mirodenafil je bezpečný a účinný lék na erektilní dysfunkci u pacientů užívajících antihypertenziva. Léky na erekci tento článek vás seznámí s nějpopulátnějšími tablety na českém trhu Viagra, CialisLevitra koupit.

Mirodenafil a alkohol

Současné užití mirodenafilu a alkoholu nebylo spojeno s klinicky významnými hemodynamickými změnami u zdravých dobrovolníků mužů v Koreji. Farmakokinetika léčiva mirodenafil nebyla podstatně pozměněna souběžným příjmem alkoholu. Mirodenafil v kombinaci s alkoholem byl stejně tolerován jako jeho příjem bez alkoholu.

Interakce s ketokonazolem a rifampicinem

Jak ukázala studie, které se zúčastnili zdraví dobrovolníci z Koreji, současné užívání s ketokonazolem a rifampicinem mělo za následek významné zvýšení hladiny mirodenafilu v systémovém krevním oběhu.

Zatím nejsou publikované údaje o interakcí mirodenafilu s jídlem

Mirodenafil (Mvix) k léčbě erektilní dysfunkce: bezpečnost

Klinické hodnocení (zahrnující 223 dobrovolníků s různým stupněm erektilní dysfunkce) prokázalo dobrou snášenlivost léku. Nebyly hlášeny závažné nežádoucí účinky jako ohrožení života či letální konec.

Nejčastějšími nežádoucími účinky byly zarudnutí v obličeji, bolesti hlavy, ucpaný nos, zarudnutí očí. Většina vedlejších účinků jsou zpravidla mírné a rycle samy odezní. Změny barevného vidění nebyly hlášeny.

Mirodenafil (Mvix) je nový přípravek skupiny inhibitorů PDE-5, který podstatně zlepšuje erektilní funkci při poruchách jakékoli etiologie. Pomáhá dosáhnout kvalitní erekci, má vysokou účinnost a dobrou snášenlivost.

Věděli jste, že...

V Jižní Koreji vědecké a klinické studie úspěšně prokázaly účinnost mirodenafilu, jakož i jeho bezpečnost pro pacientů, kteří současně užívají různé léky proti vysokému

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Hodnocení:

Recent_comments_to_article

Nejnovější články

Partnerské vztahy a sex

2021-07-20

Jak užívat Viagru?

Jak užívat Viagru?-ALT_SMALL_IMG

Viagra (Sildenafil) je léčivý přípravek používaný k léčbě erektilní dysfunkce. Zvyšuje průtok krve do penisu a pomáhá mužům dosáhnout erekce. Sildenafil se také někdy používá k léčbě plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v cévách zásobujících plíce). Přichází jako tablety, které spolknete, žvýkací tablety a jako tekutina, kterou pijete. Hlavní složka Viagry se jmenuje Sildenafil. 

Autor článku: Michal Dufek

Více

Partnerské vztahy a sex

2021-07-20

Jak koupit Cialis v Ceske republice?

Jak koupit Cialis v České republice?-ALT_SMALL_IMG

Cialis je lék na předpis používaný k léčbě příznaků erektilní dysfunkce. Cialis lze užívat samostatně nebo s jinými léky. Někdy se také používá k léčbě plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v cévách zásobujících plíce). Aktivní složka Cialisu je Tadalafil.

Autor článku: Michal Dufek

Více

Partnerské vztahy a sex

2018-10-22

7 nejčastějších zranění při sexu

7-sex-problem-ALT_SMALL_IMG

Nejčastější zranění při sexu Sex může zvýšit vaše sebevědomí, ale zároveň může vás odměnit říznutími a modřinami, a dokonce nasměrovat do nemocnice. Přečtěte si tento článek, jaká nebezpečí hrozí při milování, jak jím předejít a co dělat, když dojde ke zranění při sexu. Nejvážnější zranění při sexu: Fraktura penisu Samozřejmě, že uvnitř penisu nejsou žádné kosti, které by mohli být zlomeny, avšak tam se nachází tzv. topořivá neboli kavernózní tělíska, které díky zvýšenému přítoku krve nabobtnají jako pupeny a vedou penis ke stavu bojové pohotovosti. Pokud náhodou pokusíš strčit svoje přírození do něčeho pevného, nevhodného tvaru nebo zavést penis pod špatným úhlem, můžeš jej snadno zranit.

Autor článku: Michal Dufek

Více

Léčivé přípravky na ED

2018-07-05

Sildenafil v moderní urologické praxi

Sildenafil v moderni urologii

Erektilní dysfunkce (ED) je naléhavým problémem urologie. To je způsobeno nejen vysokou prevalenci ED v populaci, ale také přezkoumáním názorů na příčiny poruch erekce, změnou terapeutických přístupů, zkoumáním vztahu mezi ED a symptomy dolního močových cest, potřebou opravit poruchy erekce po různých urologických operacích (radikální prostatektomie, uretroplastika, transuretrální endoskopické operace). Sildenafil je nejvíce studované léčivo skupiny PDE5 určených k léčbě poruch erekce. Kromě toho je referenčním lékem pro provádění srovnávacích klinických studií účinnosti jiných inhibitorů fosfodiesterázy typu 5.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více

Zdraví muže

2018-05-14

Předčasná ejakulace a její léčba

Predcasna ejakulace priciny lecba

Předčasná ejakulace (ejaculatio praecox) je sexuální dysfunkce, která spočívá v neschopnosti kontrolovat ejakulaci do té míry, aby oba partneři byli spokojeni s pohlavním stykem.</br> Důsledkem této dysfunkce se mohou vyskytnout poruchy sexuálních funkcí, jako jsou erektilní dysfunkce, snížení sexuální touhy, útlum ejakulace a orgasmu a také sexuální averze. Často ženy si všímají předčasné ejakulaci. Z tohoto důvodu předčasná ejakulace je nejen zdravotní, ale také sociální problém. Tato sexuální porucha vede ke snížení mužského sebevědomí, kvality milostného života, a někdy i k rozpadu rodiny. Před muži trpící předčasnou ejakulaci stojí otázka: jak prodloužit erekci a oddálit vyvrcholení?

Autor článku: Dana Ožanová

Více
Tento web používá cookies Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. Ochrana osobních údajů