Přípravky na ED

31 Říjen 2017 v 11:55


Mirodenafil nový lék na erektilní dysfunkci

Mirodenafil nový lék na erektilní dysfunkci

Nový účinný lék na erektilní dysfunkci mirodenafil

Mirodenafil je léčivo nové generace od jihokorejské farmaceutické společnosti SK Chemicals, které je určeno k léčbě erektilní dysfunkce. Koupit mirodenafil lze pod obchodním názvem Mvix. Lék je dostupný ve formě tablet na cucání obsahující 50/100 mg účinné látky mirodenafil chlorid.

Stejně jako ostatní léky na erektilní dysfunkci (sildenafil Viagra online, vardenafil, tadalafil, udenafil) mirodenafil patří do skupiny léčiv nazývaných selektivní inhibitory PDE-5.

Zatímco přípravek Mvix (mirodenafil) nebyl uveden ani na evropský, ani na americký lékárenský trh. FDA dosud neschválil užívání mirodenafilu k léčbě erektilní dysfunkce. V Jižní Koreji vědecké a klinické studie úspěšně prokázaly účinnost tohoto léčiva, jakož i jeho bezpečnost pro pacientů, kteří současně užívají různé léky proti vysokému tlaku (hypertenzi).

Společnost Life Science R&D Center, která se zabývala vývojem nového účinného léku na zlepšení erekce mirodenafil, prezentuje jej jako nový léčivý přípravek pro muži s hypertenzí trpící erektilní dysfunkcí. Výrobce odkazuje na údaje z 12týdenní studie, během níž u pacientů, kterým byl podáván mirodenafil, byl zaznamenán vyšší průměrný bod (25,57) dle mezinárodní stupnice erektilní funkce ve srovnání s členy kontrolní skupiny.

Léčivo se rychle vstřebává a maximální hladiny v plazmě dosahuje za 60-90 minut po požití. Poločas rozpadu je 3 hodiny.

Účinnost a bezpečnost mirodenafilu u pacientů užívajících antihypertenziva

Studie ukázala významné zlepšení erekce při užívání mirodenafilu, nově vyvinutého perorálního inhibitoru fosfodiesterázy typu 5, u pacientů s erektilní dysfunkcí. J.S. Paick a kol. provedli hodnocení účinnosti a bezpečnosti terapie mirodenafilem ve srovnání s placebem u mužů s poruchami erekce, kteří užívali alespoň jeden antihypertenzivum. Výsledky byly zveřejněny v online verzí časopisu Journal of Sexual Medicine.

V multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s paralelními skupinami a fixní dávkou bylo zahrnuto celkem 109 pacientů pacientů randomizovaných do skupiny s placebem a do skupiny, ve které byl mirodenafil podáván v dávce 100mg po dobu 12 týdnů v režimu “podle potřeby”. Kritéria pro hodnocení primární účinnosti byla změny bodů v porovnání s původním hodnocením dle mezinárodní stupnice erektilní funkce (IIEF-EF, otázky 1 až 5 a 15 s léčbou). Posouzení bezpečnosti zahrnovalo laboratorní analýzy, 12svodový EKG záznam a informování pacientů o možných vedlejších účincích. Výsledky ukázaly, že po 12 týdnech ve skupině s mirodenafilem došlo k výraznému zlepšení erekce dle stupnice IIEF-EF ve srovnání s placebovou skupinou. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patří zčervenání v obličeji (návaly horka) a bolesti hlavy, ale byly mírné nebo střední závažnosti a přechodného charakteru. Výzkumníci dospěli k závěru, že mirodenafil je bezpečný a účinný lék na erektilní dysfunkci u pacientů užívajících antihypertenziva. Léky na erekci tento článek vás seznámí s nějpopulátnějšími tablety na českém trhu Viagra, Cialis a Levitra koupit.

Mirodenafil a alkohol

Současné užití mirodenafilu a alkoholu nebylo spojeno s klinicky významnými hemodynamickými změnami u zdravých dobrovolníků mužů v Koreji. Farmakokinetika léčiva mirodenafil nebyla podstatně pozměněna souběžným příjmem alkoholu. Mirodenafil v kombinaci s alkoholem byl stejně tolerován jako jeho příjem bez alkoholu.

Interakce s ketokonazolem a rifampicinem

Jak ukázala studie, které se zúčastnili zdraví dobrovolníci z Koreji, současné užívání s ketokonazolem a rifampicinem mělo za následek významné zvýšení hladiny mirodenafilu v systémovém krevním oběhu.

Zatím nejsou publikované údaje o interakcí mirodenafilu s jídlem

Mirodenafil (Mvix) k léčbě erektilní dysfunkce: bezpečnost

Klinické hodnocení (zahrnující 223 dobrovolníků s různým stupněm erektilní dysfunkce) prokázalo dobrou snášenlivost léku. Nebyly hlášeny závažné nežádoucí účinky jako ohrožení života či letální konec.

Nejčastějšími nežádoucími účinky byly zarudnutí v obličeji, bolesti hlavy, ucpaný nos, zarudnutí očí. Většina vedlejších účinků jsou zpravidla mírné a rycle samy odezní. Změny barevného vidění nebyly hlášeny.

Mirodenafil (Mvix) je nový přípravek skupiny inhibitorů PDE-5, který podstatně zlepšuje erektilní funkci při poruchách jakékoli etiologie. Pomáhá dosáhnout kvalitní erekci, má vysokou účinnost a dobrou snášenlivost.

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Michal Dufek

Jaromir píše do našeho blogu užitečné články o zdraví a sexuálních vztazích. Podílí se na vyhledávání zajímavých faktů pro naše sociální sítě. Je to velice tvořivý mladý muž, který chce vidět zdravou a spokojenou společnost kolem sebe. Věří, že pozitivní postoj mění svět k lepšímu.

Sledujte nás