Nahoru

Léčivé přípravky na ED

Mirodenafil nový lék na erektilní dysfunkci

Mirodenafil
  • SDÍLET

Nový účinný lék na erektilní dysfunkci mirodenafil

Mirodenafil je léčivo nové generace od jihokorejské farmaceutické společnosti SK Chemicals, které je určeno k léčbě erektilní dysfunkce. Koupit mirodenafil lze pod obchodním názvem Mvix. Lék je dostupný ve formě tablet na cucání obsahující 50/100 mg účinné látky mirodenafil chlorid.

Stejně jako ostatní léky na erektilní dysfunkci (sildenafil Viagra online, vardenafil, tadalafil, udenafil) mirodenafil patří do skupiny léčiv nazývaných selektivní inhibitory PDE-5.

Zatímco přípravek Mvix (mirodenafil) nebyl uveden ani na evropský, ani na americký lékárenský trh. FDA dosud neschválil užívání mirodenafilu k léčbě erektilní dysfunkce. V Jižní Koreji vědecké a klinické studie úspěšně prokázaly účinnost tohoto léčiva, jakož i jeho bezpečnost pro pacientů, kteří současně užívají různé léky proti vysokému tlaku (hypertenzi).

Společnost Life Science R&D Center, která se zabývala vývojem nového účinného léku na zlepšení erekce mirodenafil, prezentuje jej jako nový léčivý přípravek pro muži s hypertenzí trpící erektilní dysfunkcí. Výrobce odkazuje na údaje z 12týdenní studie, během níž u pacientů, kterým byl podáván mirodenafil, byl zaznamenán vyšší průměrný bod (25,57) dle mezinárodní stupnice erektilní funkce ve srovnání s členy kontrolní skupiny.

Léčivo se rychle vstřebává a maximální hladiny v plazmě dosahuje za 60-90 minut po požití. Poločas rozpadu je 3 hodiny.

Účinnost a bezpečnost mirodenafilu u pacientů užívajících antihypertenziva

Studie ukázala významné zlepšení erekce při užívání mirodenafilu, nově vyvinutého perorálního inhibitoru fosfodiesterázy typu 5, u pacientů s erektilní dysfunkcí. J.S. Paick a kol. provedli hodnocení účinnosti a bezpečnosti terapie mirodenafilem ve srovnání s placebem u mužů s poruchami erekce, kteří užívali alespoň jeden antihypertenzivum. Výsledky byly zveřejněny v online verzí časopisu Journal of Sexual Medicine.

V multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s paralelními skupinami a fixní dávkou bylo zahrnuto celkem 109 pacientů pacientů randomizovaných do skupiny s placebem a do skupiny, ve které byl mirodenafil podáván v dávce 100mg po dobu 12 týdnů v režimu “podle potřeby”. Kritéria pro hodnocení primární účinnosti byla změny bodů v porovnání s původním hodnocením dle mezinárodní stupnice erektilní funkce (IIEF-EF, otázky 1 až 5 a 15 s léčbou). Posouzení bezpečnosti zahrnovalo laboratorní analýzy, 12svodový EKG záznam a informování pacientů o možných vedlejších účincích. Výsledky ukázaly, že po 12 týdnech ve skupině s mirodenafilem došlo k výraznému zlepšení erekce dle stupnice IIEF-EF ve srovnání s placebovou skupinou. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patří zčervenání v obličeji (návaly horka) a bolesti hlavy, ale byly mírné nebo střední závažnosti a přechodného charakteru. Výzkumníci dospěli k závěru, že mirodenafil je bezpečný a účinný lék na erektilní dysfunkci u pacientů užívajících antihypertenziva. Léky na erekci tento článek vás seznámí s nějpopulátnějšími tablety na českém trhu Viagra, Cialis a Levitra koupit.

Mirodenafil a alkohol

Současné užití mirodenafilu a alkoholu nebylo spojeno s klinicky významnými hemodynamickými změnami u zdravých dobrovolníků mužů v Koreji. Farmakokinetika léčiva mirodenafil nebyla podstatně pozměněna souběžným příjmem alkoholu. Mirodenafil v kombinaci s alkoholem byl stejně tolerován jako jeho příjem bez alkoholu.

Interakce s ketokonazolem a rifampicinem

Jak ukázala studie, které se zúčastnili zdraví dobrovolníci z Koreji, současné užívání s ketokonazolem a rifampicinem mělo za následek významné zvýšení hladiny mirodenafilu v systémovém krevním oběhu.

Zatím nejsou publikované údaje o interakcí mirodenafilu s jídlem

Mirodenafil (Mvix) k léčbě erektilní dysfunkce: bezpečnost

Klinické hodnocení (zahrnující 223 dobrovolníků s různým stupněm erektilní dysfunkce) prokázalo dobrou snášenlivost léku. Nebyly hlášeny závažné nežádoucí účinky jako ohrožení života či letální konec.

Nejčastějšími nežádoucími účinky byly zarudnutí v obličeji, bolesti hlavy, ucpaný nos, zarudnutí očí. Většina vedlejších účinků jsou zpravidla mírné a rycle samy odezní. Změny barevného vidění nebyly hlášeny.

Mirodenafil (Mvix) je nový přípravek skupiny inhibitorů PDE-5, který podstatně zlepšuje erektilní funkci při poruchách jakékoli etiologie. Pomáhá dosáhnout kvalitní erekci, má vysokou účinnost a dobrou snášenlivost.

Věděli jste, že...

V Jižní Koreji vědecké a klinické studie úspěšně prokázaly účinnost mirodenafilu, jakož i jeho bezpečnost pro pacientů, kteří současně užívají různé léky proti vysokému

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Nejnovější články

Léčivé přípravky na ED

2018-07-05

Sildenafil v moderní urologické praxi

Sildenafil v moderni urologii

Erektilní dysfunkce (ED) je naléhavým problémem urologie. To je způsobeno nejen vysokou prevalenci ED v populaci, ale také přezkoumáním názorů na příčiny poruch erekce, změnou terapeutických přístupů, zkoumáním vztahu mezi ED a symptomy dolního močových cest, potřebou opravit poruchy erekce po různých urologických operacích (radikální prostatektomie, uretroplastika, transuretrální endoskopické operace). Sildenafil je nejvíce studované léčivo skupiny PDE5 určených k léčbě poruch erekce. Kromě toho je referenčním lékem pro provádění srovnávacích klinických studií účinnosti jiných inhibitorů fosfodiesterázy typu 5.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více

Zdraví muže

2018-05-14

Předčasná ejakulace a její léčba

Predcasna ejakulace priciny lecba

Předčasná ejakulace (ejaculatio praecox) je sexuální dysfunkce, která spočívá v neschopnosti kontrolovat ejakulaci do té míry, aby oba partneři byli spokojeni s pohlavním stykem.</br> Důsledkem této dysfunkce se mohou vyskytnout poruchy sexuálních funkcí, jako jsou erektilní dysfunkce, snížení sexuální touhy, útlum ejakulace a orgasmu a také sexuální averze. Často ženy si všímají předčasné ejakulaci. Z tohoto důvodu předčasná ejakulace je nejen zdravotní, ale také sociální problém. Tato sexuální porucha vede ke snížení mužského sebevědomí, kvality milostného života, a někdy i k rozpadu rodiny. Před muži trpící předčasnou ejakulaci stojí otázka: jak prodloužit erekci a oddálit vyvrcholení?

Autor článku: Dana Ožanová

Více

Léčivé přípravky na ED

2018-03-16

Sildenafil koupit

Sildenafil koupit

Léčivá látka sildenafil citrate je jednou z představitelů skupiny léků nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5, které mají blokující účinek na enzym a podporují aktivní produkci oxidu dusnatého. NO se uvolňuje v těle při vzniku sexuálního vzrušení a stimuluje rozšíření cév. V důsledku tohoto procesu dohází k rychlejšímu proudění krve do topořivých těles penisu a nastává přirozená erekce. Tablety obsahující sildenafil prodej rychle překonávají příznaky erektilní dysfunkce a napomáhají dosáhnout silné a dlouhtrvající erekce.

Autor článku: Dana Ožanová

Více

Hubnutí

2018-02-18

Syrová strava: jaká je potence s raw food?

Syrovastrava rawfood potence

Syrová strava (živá strava neboli raw food) se stála módním výstřelkem. Stále více a více lidí používají tuto metodu výživy s cílem dosáhnout zdraví, přirozenou vitalitu, energii a celkové omlazení. Syrová strava a její vliv na zdraví člověka. </br>Jaký vliv má raw food na potenci? Zhoršuje-li syrová strava erektilní funkci u muže? Projednáme podrobně základy teorie raw food a vliv živé stravy na potenci. Raw food neboli syrová strava je takový druh výživy, ve které člověk konzumuje pouze syrové potraviny. Jídelníček raw food je nejčastěji složen ze syrové ovoce a zeleniny, ořechů, semínek, sušené ovoce a sušených hub, mléka a medu.

Autor článku: Michal Dufek

Více

Léčivé přípravky na ED

2018-02-18

Avanafil (Spedra) — nová možnost léčby erektilní dysfunkce

spedra-avanafil-effect-ALT_SMALL_IMG

Poměrně nedávno, v roce 2012, bylo vyvinuto nové léčivo určené k boji proti poruchám erekce – avanfil (obchodní názvy Spedra (EU), Stendra (USA). Látka byla vyvinuta společností VIVUS Inc. Od jiných léků na potenci s podobným principem účinku se odlišuje rychlostí nástupu účinku a minimálním rizikem nežádoucích reakcí. Podívejme se podrobněji na to, jak funguje avanafil, jak se užívá a na další důležité aspekty. Čím se tento lék liší od jiných léků na erektilní dysfunkci?

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více
Tento web používá cookies Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. Ochrana osobních údajů