Nahoru
icon_covid

The Covid-19 outbreak has no major impact on Europe-Pharm s activities. However, depending on the region, there may be slight shipping delays.

Léčivé přípravky na ED

Brazilský inhibitorů PDE5 lodenafil (Helleva) k léčbě ED

Lodenafil
  • SDÍLET

Načtení tohoto textu trvá: 9 min.

Revoluce v léčbě erektilní dysfunkce (ED) nastala s objevem inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), které jsou již na trhu téměř 20 let. Používají se především k léčbě ED. Sildenafil, vardenafil, tadalafil, a avanafil byli schváleny Evropskou lékovou agenturou a Americkým úřadem pro kontrolu kvality potravin a léků díky jejich vysoké účinnosti a vynikajícímu bezpečnostnímu profilu. Navzdory tomu, že desítky milionů mužů po celém světě dostali efektivní léčbu inhibitory PDE5, existuje skupina mužů, většinou s neurologickými příčinami ED, cukrovkou nebo závažnými cévními onemocněními, které jsou rezistentní vůči základním lékům proti ED, a potřebují invazivní metody léčby jako například intrakavernózní injekce. Částečně proto výzkum alternaticvních terapeutických metod pokračuje a zahrnuje vývoj nových inhibitorů PDE5, který je prováděn mnoha velkými farmaceutickými výrobci.

Lodenafil (také známý jako Hydroxyhomosildenafil pod obchodním názvem Helleva) je léčivý přípravek patřící do skupiny tzv. selektivních inhibitorů PDE5. Podobně jako udenafil, mirodenafil a avanafil lodenafil patří do poslední generace inhibitorů PDE5.

Lodenafil je proléčivo ve formě dimeru esteru kyseliny uhličité, lodenafil uhličitý, který se v těle rozkládá a tvoří dvě molekuly účinného léčiva ke zkvalitnění erekce lodenafil. Vyznačuje se tím, že má vyšší biologickou dostupnost než původní látka léku.

Nový inhibitor PDE5 se vyrábí společností Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos v Brazílii a prodává se tam pod obchodním názvem Helleva. V Brazílii je lék v prodej od října 2007.

K dnešnímu dni přípravek prošel jen třetí fázi klinických studií.

Klinické hodnocení lodenafilu

Účinnost a bezpečnost lodenafilu uhličitého byla hodnocena v pěti klinických studiích zahrnujících muže ve věku 18-85 let. Byly provedeny tři studie se zdravými dobrovolníky (fáze I). V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii (fáze II a III) byly provedeny dvě studie u pacientů s erektilní dysfunkcí.

V klinickém hodnocení 1.fáze, jehož účelem bylo stanovení bezpečnosti a biologické dostupnosti, léčivo bylo podáváno v dávkách 1 mg až 160 mg. Lodenafil byl dobře tolerován ve všech testovaných dávkách. Nežádoucí účinky byly charakteristické pro léky této skupiny. V klinických hodnoceních 2. a 3. fáze byly kladeny dva úkoly: vyšetřit terapeutickou účinnost a prokázat snášenlivost léčiva. V těchto studiích byla hodnocena účinnost lodenafilu (rigidita a stabilita erekce) podle dotazníku IIFE (mezinárodní stupnice erektilní funkce). Lodenafil vykázal významně lepší účinnost než placebo u pacientů s ED, kteří byli léčeni po dobu jednoho měsíce lodenafilem v dávkách 40 mg a 80 mg. Ve studií 3. fáze zlepšení erektilní funkce dle IIFE po užívání lodenafilu v dávce 80 mg činilo 44,4%, a v dávce 40 mg — 27,3%. Nebyly pozorovány žádné změny v sexuální touze.

V klinických studiích se zúčastnilo více než 50 pacientů ve věku 65-85 let, kteří užívali lodenafil (Helleva®) v dávkách až 80 mg bez významné změny v profilu snášenlivosti ve srovnání s mladšími pacienty. Vzhledem k tomu, že straší lidé mají větší pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění a častěji se léčí nitráty, této věkové skupině by měla být věnována zvláštní pozornost, protože jde o riziko interakce mezi přípravkem Helleva® a léky obsahující nitráty.

Užívání léku lodenafil

Lodenafil uhličitý (Helleva) je určen pro dospělé muže trpící poruchami erekce (ED). Tento lék pomáhá dosáhnout erekce tím, že zlepšuje prokrvení penisu. Sexuální stimulace je nezbytná k dosažení a udržení erekce. Bez sexuální stimulace lodenafil nebude mít žádný účinek. Sexuální stimulace zahrnuje erotické fantazie, erotický masáž, dráždění erogenních zón, přímá fyzická stimulace penisu, sledování pornografie atd.

Lodenafil je k dispozici v dávce 40 mg, 80 mg a 160 mg. Recept s optimálním dávkování může vypsat jen lékař. Bez konzultace s lékařem měnit dávkování nelze.

20 minut před pohlavním stykem by měla být podána jedna tableta lodenafil. Maximální koncentrace léčiva v krvi je dosaženo přibližně za 1 hodinu. Doba trvání účinku je 18 hodin, což je mnohem déle než doba účinkování léčiva vardenafil (značka Levitra), ale méně než doba působení tadalafilu Cialis cena nebo Cialis generika v lékárně. Toto trvání účinku může být optimální pro mnoho pacientů, kteří léčí ED.

Frekvence podávání nesmí překročit jedenkrát denně bez ohledu na použitou dávku.

Lék ne ED lodenafil lze užívat jak na lačno, tak po jídle. Příjem potravy neovlivňuje čas nástupu účinku.

Každá tableta má půlicí rýhu, která umožňuje její rozdělení na 2 části a podávání vhodnějšího dávkování.

Lodenafil nežádoucí účinky

Stejně jako všechny medikamenty, může lodenafil uhličitý způsobit u některých pacientů nežádoucí účinky. Obecně lodenafil má uspokojivý profil účinnosti a bezpečnosti.

Mezi nejběžnější vedlejší účinky jsou nazální kongesce, bolest hlavy, návaly horka v obličeji, porucha vidění a závratě. Většina vedlejších účinků lodenafilu se moc neliší od nežádoucích účinků jiných inhibitorů PDE-5.

Všechny vedlejší účinky lodenafilu jsou mírné u 90% pacientů. Pokud se výše uvedené příznaky zhorší nebo nezmizí, okamžitě byste se měli obrátit na lékaře.

Bezpečnostní opatření

Současné užívání léku lodenafil a alkoholu výrazně snižuje krevní tlak.

Informujte svého lékaře o všech alergiích a zdravotních problémech, které máte, a jiných přípravcích, které užíváte, včetně volně prodejných jako jsou doplňky stravy a bylinné přípravky.

Než začnete lodenafil užívat, poraďte se s lékařem, zejména pokud máte zdravotní problémy (srdeční onemocnění, diabetes, oční onemocnění, vysoký krevní tlak, onemocnění jater nebo ledvin, věk nad 50, žaludeční vředy).

Vzhledem k tomu, že po užívání léku může dojít k točení hlavy, proto nedoporučuje se řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

V naší internetové lékárně si můžete koupit léky bez předpisu za nízké ceny.

Věděli jste, že...

Současné užívání léku lodenafil a alkoholu výrazně snižuje krevní tlak.

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Hodnocení:

Recent_comments_to_article

Nejnovější články

Partnerské vztahy a sex

2018-10-22

7 nejčastějších zranění při sexu

7-sex-problem-ALT_SMALL_IMG

Nejčastější zranění při sexu Sex může zvýšit vaše sebevědomí, ale zároveň může vás odměnit říznutími a modřinami, a dokonce nasměrovat do nemocnice. Přečtěte si tento článek, jaká nebezpečí hrozí při milování, jak jím předejít a co dělat, když dojde ke zranění při sexu. Nejvážnější zranění při sexu: Fraktura penisu Samozřejmě, že uvnitř penisu nejsou žádné kosti, které by mohli být zlomeny, avšak tam se nachází tzv. topořivá neboli kavernózní tělíska, které díky zvýšenému přítoku krve nabobtnají jako pupeny a vedou penis ke stavu bojové pohotovosti. Pokud náhodou pokusíš strčit svoje přírození do něčeho pevného, nevhodného tvaru nebo zavést penis pod špatným úhlem, můžeš jej snadno zranit.

Autor článku: Michal Dufek

Více

Léčivé přípravky na ED

2018-07-05

Sildenafil v moderní urologické praxi

Sildenafil v moderni urologii

Erektilní dysfunkce (ED) je naléhavým problémem urologie. To je způsobeno nejen vysokou prevalenci ED v populaci, ale také přezkoumáním názorů na příčiny poruch erekce, změnou terapeutických přístupů, zkoumáním vztahu mezi ED a symptomy dolního močových cest, potřebou opravit poruchy erekce po různých urologických operacích (radikální prostatektomie, uretroplastika, transuretrální endoskopické operace). Sildenafil je nejvíce studované léčivo skupiny PDE5 určených k léčbě poruch erekce. Kromě toho je referenčním lékem pro provádění srovnávacích klinických studií účinnosti jiných inhibitorů fosfodiesterázy typu 5.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více

Zdraví muže

2018-05-14

Předčasná ejakulace a její léčba

Predcasna ejakulace priciny lecba

Předčasná ejakulace (ejaculatio praecox) je sexuální dysfunkce, která spočívá v neschopnosti kontrolovat ejakulaci do té míry, aby oba partneři byli spokojeni s pohlavním stykem.</br> Důsledkem této dysfunkce se mohou vyskytnout poruchy sexuálních funkcí, jako jsou erektilní dysfunkce, snížení sexuální touhy, útlum ejakulace a orgasmu a také sexuální averze. Často ženy si všímají předčasné ejakulaci. Z tohoto důvodu předčasná ejakulace je nejen zdravotní, ale také sociální problém. Tato sexuální porucha vede ke snížení mužského sebevědomí, kvality milostného života, a někdy i k rozpadu rodiny. Před muži trpící předčasnou ejakulaci stojí otázka: jak prodloužit erekci a oddálit vyvrcholení?

Autor článku: Dana Ožanová

Více

Léčivé přípravky na ED

2018-03-16

Sildenafil koupit

Sildenafil koupit

Léčivá látka sildenafil citrate je jednou z představitelů skupiny léků nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5, které mají blokující účinek na enzym a podporují aktivní produkci oxidu dusnatého. NO se uvolňuje v těle při vzniku sexuálního vzrušení a stimuluje rozšíření cév. V důsledku tohoto procesu dohází k rychlejšímu proudění krve do topořivých těles penisu a nastává přirozená erekce. Tablety obsahující sildenafil prodej rychle překonávají příznaky erektilní dysfunkce a napomáhají dosáhnout silné a dlouhtrvající erekce.

Autor článku: Dana Ožanová

Více

Hubnutí

2018-02-18

Syrová strava: jaká je potence s raw food?

Syrovastrava rawfood potence

Syrová strava (živá strava neboli raw food) se stála módním výstřelkem. Stále více a více lidí používají tuto metodu výživy s cílem dosáhnout zdraví, přirozenou vitalitu, energii a celkové omlazení. Syrová strava a její vliv na zdraví člověka. </br>Jaký vliv má raw food na potenci? Zhoršuje-li syrová strava erektilní funkci u muže? Projednáme podrobně základy teorie raw food a vliv živé stravy na potenci. Raw food neboli syrová strava je takový druh výživy, ve které člověk konzumuje pouze syrové potraviny. Jídelníček raw food je nejčastěji složen ze syrové ovoce a zeleniny, ořechů, semínek, sušené ovoce a sušených hub, mléka a medu.

Autor článku: Michal Dufek

Více
Tento web používá cookies Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. Ochrana osobních údajů