Nahoru
icon_covid

The Covid-19 outbreak has no major impact on Europe-Pharm s activities. However, depending on the region, there may be slight shipping delays.

Partnerské vztahy a sex

Druhy sexuální orientace a její formování

Druhy sexualni orientace
  • SDÍLET

Načtení tohoto textu trvá: 12 min.

Erotická náklonnost k lidem opačného pohlaví tradičně existovala mezi lidmi jako běžná sexuální orientace. Bylo zřejmě, že to je dominantní druh erotické preference. Nicméně se ukázalo, že ne každý je schopný zažívat erotický zájem k osobám odlišného pohlaví.

V různých dějinných obdobích a v různých kulturách se formoval odlišný postoj k těm, jejichž sexuální orientace byla netradiční: od otevřeného stíhání do vnímání takového sexuálního zaměření jako rituálních praktik, od opovržlivosti do potvrzení rovnosti před zákonem.

Na jedné straně lidé s netradiční sexuální orientaci byli a jsou v menšině, zatímco většina má náchylnost k jedincům opačného pohlaví. Na druhé straně tato menšina je dostatečně stabilní. Podle různých odhadů činí 3-7% z celkového počtů osob. Samozřejmě, že získat statistické údaje z minulých období je obtížné, ale vědci se přiklání k názoru, že tento procentní podíl zůstává praktický konstantní pro všechny doby.

Existence různých druhů sexuální orientace s sebou nese řadu sociálních a psychologických problémů. Za prvé někdy i lidem samotným je těžké si uvědomit a přijmout své sexuální zaměření. Za druhé některé druhy sexuální orientace mohou být společností odsouzeny.

Takže, co je sexuální orientace? Jak se formuje? A jaké existují druhy sexuálního zaměření?

Sexuální orientace: hypotéza o její původu

Moderní vědecké společenství nemá jedinou hypotézu o tom, jak se formuje sexuální orientace. Ale je něco, v čem se většina vědců shoduje: sexuální orientace a sexualita vcelku se formuje od raného dětství, a základ sexuality člověka se vyvíjí v nitroděložním prostředí.

Podíváme-li se na vývoj plodu, ukáže se, že v děloze každý člověk prochází fázi hermafroditismu: embryo má zárodky jak mužských, tak ženských pohlavních orgánů. Pod vlivem různých biochemických faktorů (včetně hormonů), embryo nakonec získává vlastnosti obou pohlaví. Nicméně někteří lidé i při narození nemají určité anatomické pohlaví. O existenci hermafroditů bylo známo ve všech dobách, stačí se podívat na některé starořecké sochy.

Tento jev prenatálního vývoje umožnil některým badatelům (např. Freud, Kinsey, Weiniger) přispět k závěru, že člověk je v podstatě bisexuální, a to i v případě, když při narození jeho anatomické pohlaví bylo zformováno bez deviací.

Jak se formuje erotické zaměření

Později s rozvojem pohlavního vědomí jeden z vektorů – náklonnost k opačnému nebo stejnému pohlaví, konkretní sexuální orientace – začíná dominovat, a bisexualita se stává latentní, tj. skrytou a nevědomou.

Na formování plodu a toho, s jakou sexuální preferenci přijde na svět, má vliv mnoho činitelů: biochemie organismu matky, dědičné (genetické) faktory, dokonce i emocionální pozadí prostředí, v němž těhotenství probíhá, mohou ovlivnit budoucí sexualitu dítěte.

Ale nejsme schopni přesně vysledovat řetězec formování takového komplexního souborů reakci jako sexuální orientace. Poněvadž miminko není schopné povědět o tom, jak vnímá sebe, své pohlaví, probouzející náklonnosti.

Mnohem dříve než začne vnímat své pohlaví a sexuální preferenci, miminka začnou ovlivňovat sociální faktory: očekávání rodičů, normy sexuálního chování, které jsou v dané společnosti akceptované, představy o přijatelnosti projevu sexuality v určité rodině./

V době, kdy člověk ukončuje období pohlavního dospívání (puberty) a navíc se stává plnohodnotným členem společnosti (18 let je statisticky průměrný věk ukončení puberty, pohlavního dozrání), má už zformované erotické zaměření.

Netradiční sexuální orientace

Ale ne všechno je tak jednoduché. V případě, když se nějak projevuje netradiční orientace, nebo dospívající se nemůže rozhodnout, k osobám kterého pohlaví má náklonnost, další vývoj souvisí s řadou neurotických faktorů: vznikají otázky sobě, strach, úzkost, odmítnutí sebe samého nebo naopak otevřený protest. Je to způsobeno tím, že v společnostech některých kultur netradiční erotické zaměření se považuje za něco negativního, nepřijatelného, patologii. Obvykle se děti o tom dozvědí celkem brzy.

Navzdory mnohočetným pokusům vědců dokázat, že netradiční sexuální orientace je variantou sexuálních norem, vědomí průměrného člověka má strach z těchto projevů

Druhy sexuální orientace

Hlavními druhy sexuální orientace jsou:

1) heterosexuální (převažující náklonnost k osobám odlišného pohlaví),

2) homosexuální (přitahováni k osobám stejného pohlaví),

3) bisexuální (objekty sexuální touhy jsou jedinci obou pohlaví, ale ne nutně ve stejné míře a ve stejném období života).

Tímto však typy sexuální orientace nejsou vyčerpány. Asexualita se také považuje za formu sexuálního zaměření, ačkoliv člověk buď nemá erotické náklonnosti, nebo zažívá jen slabou sexuální touhu.)

Netradiční orientace nebo tradiční? Varianty vývoje a Kinseyho škála

Bylo by to jednoduché a snadné, kdyby svět byl uspořádán jednoznačně. Bílé nebo černé, dobré nebo špatné, nahoru nebo dolů, doprava nebo doleva. “Čistí” homosexuálové a stejně “čistí” heterosexuálové. Ale ve skutečnosti rozdělit svět do takových jednoduchých a jasných kategorií není možné.

Zoolog a sexuolog Alfred Kinsey, který studoval sexuální chování lidí a zvířat, dospěl k závěru, že v této otázce “čistá” jednoznačnost je vzácnost. Kinsey potvrdil svou hypotézu rozsáhlými statistickými údaji. Při tom se ukázal další zajímavý fakt. Nejen že člověk může být “nečistým” zástupcem svého erotického zaměření, nedá se určit jeho přesnou orientaci jednou provždy, protože v různých věkových obdobích se jeho erotická preference může měnit.

Například během dospívání, kdy sexualita jen probouzí, je velmi snadné splést si situační projevy homosexuality se skutečnou homosexualitou. V tomto období života holky a kluci tráví čas s partami tvořenými převážně jedinci stejného pohlaví. V tomto věku přátelství hraje velmi důležitou roli, to je skutečně intimní věc, a mnozí se již v dospělosti přiznávají, že cítili náklonnost k kamarádce nebo kamarádovi stejného pohlaví.

Často se při práci s dospívajícími vyskytuje opačná situace, když například nadšený obdiv staršího věkem učitele je mylně považován za zamilovanost, a teenager začíná se sám sebe ptát: Jsem netradiční orientaci?

Ale zpravidla pro většinu tato zamilovanost nenese v sobě informaci o tom, jaká bude skutečná sexuální orientace tohoto člověka v dospělosti. Mají ale jiný účel: otevřít adolescentovi sílu jeho emocí, které umožňují vyjádřit svou sexuální zvědavost, prozkoumat sám(a) sebe, své reakce.

Někdy se stává naopak. Člověk, který v pubertě úplně neprojevoval své pocity k vrstevníkům stejného pohlaví, dospěl, žil normálním heterosexuálním životem, a najednou ve starším věku začal cítit silnou erotickou přitažlivost k jedincům stejného pohlaví.

Jak je to možné? Zpravidla to je důsledek přísné výchovy v dětství. Pokud rodiče vštěpují dítěti, že homosexualita je hrozná věc, zdůrazňují, že netradiční orientace je ostuda a hrůza, dokonce i skryté projevy vlastní bisexuality (která, jak již bylo zmíněno, je součástí každého člověka) se dítě bude snažit ze všech sil potlačit a zbavit se toho. V důsledku toho jeho erotická preference se formuje tak, jak vyžaduje společenství, a ne podle vlastní podstaty.

Existují také příklady, když člověk je si vědom své erotické preference, má běžné heterosexuální vztahy, ale najednou má pocit, že chce zkusit něco nového, právě s partnerem stejného pohlaví. Často také muži chtěji dosáhnout lepšího sexuálního zážitku s svou nebo novou partnerkou a užívají léky na potenci.

Jak vidíme, existuje množství variant vývoje.

Všechny uvedené příklady ukazují, že sexuální orientace sama o sobě se formuje již od dětství, ale se projevuje různými způsoby v různých obdobích života, s různou intenzitou, a nejdůležitější je, že může do určité doby být skrytou, a to zejména v případě netradiční orientace.

Věděli jste, že...

Někteří vědci mají tendenci se domnívat, že netradiční orientace je způsob regulace početnosti populace

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Hodnocení:

Recent_comments_to_article

Nejnovější články

Partnerské vztahy a sex

2018-10-22

7 nejčastějších zranění při sexu

7-sex-problem-ALT_SMALL_IMG

Nejčastější zranění při sexu Sex může zvýšit vaše sebevědomí, ale zároveň může vás odměnit říznutími a modřinami, a dokonce nasměrovat do nemocnice. Přečtěte si tento článek, jaká nebezpečí hrozí při milování, jak jím předejít a co dělat, když dojde ke zranění při sexu. Nejvážnější zranění při sexu: Fraktura penisu Samozřejmě, že uvnitř penisu nejsou žádné kosti, které by mohli být zlomeny, avšak tam se nachází tzv. topořivá neboli kavernózní tělíska, které díky zvýšenému přítoku krve nabobtnají jako pupeny a vedou penis ke stavu bojové pohotovosti. Pokud náhodou pokusíš strčit svoje přírození do něčeho pevného, nevhodného tvaru nebo zavést penis pod špatným úhlem, můžeš jej snadno zranit.

Autor článku: Michal Dufek

Více

Léčivé přípravky na ED

2018-07-05

Sildenafil v moderní urologické praxi

Sildenafil v moderni urologii

Erektilní dysfunkce (ED) je naléhavým problémem urologie. To je způsobeno nejen vysokou prevalenci ED v populaci, ale také přezkoumáním názorů na příčiny poruch erekce, změnou terapeutických přístupů, zkoumáním vztahu mezi ED a symptomy dolního močových cest, potřebou opravit poruchy erekce po různých urologických operacích (radikální prostatektomie, uretroplastika, transuretrální endoskopické operace). Sildenafil je nejvíce studované léčivo skupiny PDE5 určených k léčbě poruch erekce. Kromě toho je referenčním lékem pro provádění srovnávacích klinických studií účinnosti jiných inhibitorů fosfodiesterázy typu 5.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více

Zdraví muže

2018-05-14

Předčasná ejakulace a její léčba

Predcasna ejakulace priciny lecba

Předčasná ejakulace (ejaculatio praecox) je sexuální dysfunkce, která spočívá v neschopnosti kontrolovat ejakulaci do té míry, aby oba partneři byli spokojeni s pohlavním stykem.</br> Důsledkem této dysfunkce se mohou vyskytnout poruchy sexuálních funkcí, jako jsou erektilní dysfunkce, snížení sexuální touhy, útlum ejakulace a orgasmu a také sexuální averze. Často ženy si všímají předčasné ejakulaci. Z tohoto důvodu předčasná ejakulace je nejen zdravotní, ale také sociální problém. Tato sexuální porucha vede ke snížení mužského sebevědomí, kvality milostného života, a někdy i k rozpadu rodiny. Před muži trpící předčasnou ejakulaci stojí otázka: jak prodloužit erekci a oddálit vyvrcholení?

Autor článku: Dana Ožanová

Více

Léčivé přípravky na ED

2018-03-16

Sildenafil koupit

Sildenafil koupit

Léčivá látka sildenafil citrate je jednou z představitelů skupiny léků nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5, které mají blokující účinek na enzym a podporují aktivní produkci oxidu dusnatého. NO se uvolňuje v těle při vzniku sexuálního vzrušení a stimuluje rozšíření cév. V důsledku tohoto procesu dohází k rychlejšímu proudění krve do topořivých těles penisu a nastává přirozená erekce. Tablety obsahující sildenafil prodej rychle překonávají příznaky erektilní dysfunkce a napomáhají dosáhnout silné a dlouhtrvající erekce.

Autor článku: Dana Ožanová

Více

Hubnutí

2018-02-18

Syrová strava: jaká je potence s raw food?

Syrovastrava rawfood potence

Syrová strava (živá strava neboli raw food) se stála módním výstřelkem. Stále více a více lidí používají tuto metodu výživy s cílem dosáhnout zdraví, přirozenou vitalitu, energii a celkové omlazení. Syrová strava a její vliv na zdraví člověka. </br>Jaký vliv má raw food na potenci? Zhoršuje-li syrová strava erektilní funkci u muže? Projednáme podrobně základy teorie raw food a vliv živé stravy na potenci. Raw food neboli syrová strava je takový druh výživy, ve které člověk konzumuje pouze syrové potraviny. Jídelníček raw food je nejčastěji složen ze syrové ovoce a zeleniny, ořechů, semínek, sušené ovoce a sušených hub, mléka a medu.

Autor článku: Michal Dufek

Více
Tento web používá cookies Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. Ochrana osobních údajů