Europe-Pharm blog: Na tepu vašeho zdraví

Psychologie sexu

02 Září 2011 v 12:24

Orální dráždění žen a mužů

Orální sex (felace a cunnilinctus) je sexuální aktivita, při které se používají ústa, jazyk apod. ke stimulování pohlavních orgánů.
První zmínky o orálním sexu je možné nalézt ve starých egyptských spisech pocházející z roku kolem 3000 př.n.l.
Nicméně orální sex není vždy byl přípustnou formou sexuální aktivity. V roce 1012 n.l. německý arcibiskup oznamil, že orální sex je ďábelské svody, za který se upalovalo na hranici.
V naší době zákonodárství většiny států světa neupravuje praxi orálního sexu. V některých zemích jsou však zakázány určité formy sexuální aktivity. Například i přes to, že v Indonésii orální sex je zakázán, ale takové narušení je poměrně vzácné. Před rokem 2003 v některých státech USA orální sex byl také zakázán, ale obvykle v praxi se tento zákon vztahoval pouze na zvýšení míry viny obviněného v závažném zločinu spáchaného ze sexuálního motivu.

Autor:Michal Dufek

Více

Přípravky na ED

04 Červenec 2011 v 13:18

Viagra příbalová informace

Léčba erektilní dysfunkce u mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku.
Pro dosažení účinku Viagry je nezbytné sexuální dráždění.
Viagra je perorální přípravek k léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Účinná látka sildenafil citrát je selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).
Fyziologický mechanismus odpovědný za erekci penisu zahrnuje uvolnění oxidu dusnatého (NO) v corpus cavernosum v průběhu sexuální stimulace. Oxid dusnatý pak aktivuje enzym guanylátcyklázu, což má za následek zvýšení hladin cyklického guanosimonofosfátu (cGMP), který vyvolá relaxaci hladkého svalstva v corpus cavernosum a umožní přítok krve.

Autor:Jaromir Foldyna

Více