Zdraví ženy

30 Červenec 2015 v 9:00


ASMR, mozkový orgasmus

ASMR, mozkový orgasmus

Na internetu se aktivně diskutuje o fenoménu ASMR umožňující člověku zažít euforický mozkový pocit, který zatím věda nemůže vysvětlit.

Samostatná smyslově-meridiánová reakce (ASMR - Autonomous Sensory Meridian Response) také známá jako “mozkový orgasmus” je podivně příjemný pocit, který je způsoben určitými zvuky nebo jinými podněty. Je často popisován jako brnění či mravenčení v oblasti hlavy a šíří se do krku a končetin. Nicméně to není sexuální orgasmus, ale spíše hluboký euforický pocit, který přináší pocit pohodlí a relaxaci.

ASMR lze charakterizovat jako subjektivní neurologický zážitek, který vyvolává tzv. mozkový orgasmus. Zažít ASMR je možné při sledování určitého videa nebo poslechu na první pohled nudné lekce, kde přednášející praví monotónním tichým hlasem.

Jak zažít ASMR nebo orgasmus pro mozek?

Lidé zažívají mozkový orgasmus prostřednictvím různých způsobů. Proto tento fenomén je obtížní vysvětlit pro ty, kteří nikdy ten pocit nezažili.

Poprvé termín ASMR byl uveden američankou Jenn Allen, která založila Výzkumný ústav ASMR. Tato neformální organizace se snaží analyzovat existence tohoto fenoménu. Existují dohady, že hlavní úlohu v jeho výskytu hrají hormony dopamin a serotonin.

Kliničtí psychologové se domnívají, že nejčastěji mozkový orgasmus zažívají lide s auditivním typem, kteří informace vnímají nejlépe sluchem. Na druhém místě jsou kinestetici, pro nichž jsou důležité doteky (fyzické vjemy), vůně a chutě. Nejvzácněji  ASMR mají vizuálové.

Podněty, které mohou způsobit mozkový orgasmus zahrnují:

- šepot

- měkký uklidňující hlas

- rytmická monotónní řeč

- zvuky rty a jazykem, např. pleskání rtů

- udržování bližší vzdálenosti (během stříhání vlasů, návštěvy u lékaře atd.)

- bílý šum atd.

Diapazon vjemů způsobených různými podněty je také velmi široký a pohybuje se od jednoduché příjemné relaxaci a ospalosti do pocitu štěstí a vln rozkoše, které se šíří od páteře do končetin.

Navzdory tomu, že fyzické potěšení z ASMP se někdy přirovnává k sexuálnímu orgasmu, obporníci zdůrazňují nesexuální povahu tohoto jevu.

Neurolog Steven Novella z Yale University School of Medicine nabízí teorii o tom, že mozkový orgasmus (braingasm) může být druhem mini záchvatu, který bývá i příjemný.  Steven v něm vidí analogii se záchvaty, např. epileptickým, nicméně v tomto případě mozkový orgastický záchvat je jinak vyjádřen a lokalizován. To znamená, že zažívání braingasmu není erotickým zážitkem v užším slova smyslu. Někteří odborníci předpokládají, že v základě braingasmu je ozvěna dětství, když matčin něžný hlas v kombinaci s péči a osobní pozorností měly uklidňující účinek na dítě.

V dnešní době hodně žen řeší problém s dosažením orgasmu pomocí speciálního preparátu Viagra pro ženy.

Jaký vliv na mozek má obyčejný orgasmus?

Mozkový orgasmus je dalším důvodem, že potěšení, které zažíváme, do značné míry je řízeno a generováno mozkem. Totéž lze říci i o obyčejný orgasmus. Kdyby obyčejný orgasmus závisel jen na stimulaci pohlavních orgánů, vyvrcholení během sexu teoreticky by mohli zažít všechny ženy. Víme však, že tomu tak není. Je logické připustit, že se na dosažení orgasmu, a to zejména u žen, podílí nejen pohlavní orgány, ale také mozek (nebo spíše nálada a emoce během soulože).

Je proto obzvlášť zajímavé zkoumat mozkové aktivity žen během pohlavního styku a sexuálního vyvrcholení.

Podle The Times výzkum ženského orgasmu se koná pouze ve dvou koutech světa: v Nizozemsku a ve státě New Jersey v USA. Od roku 1982 Barry Komisaruk v New Jersey zkoumá žen zažívajících vrchol fyzického potěšení. Svůj výběr výzkumník Komisaruk vysvětluje tak: “My prakticky nic nevíme o potěšení. Je důležité pochopit, jak to mozek produkuje.” Podle vědce to pomůže léčit deprese, úzkost, závislost, zmírňovat bolest. “V okamžiku orgasmu dochází k enormnímu přítoku krve do mozku. To způsobuje větší přísun živin a kyslíku do mozku.”

Opravdu orgasmus je stejně užitečný jako řešení sudoku nebo luštění křížovek? Komisaruk tvrdí: “Mentální cvičení stimulují mozkovou činnost, ale pouze v poměrně lokálních částech mozku, zatímco orgasmus aktivuje celý mozek najednou.”

Orgasmus jako prostředek proti mentální retardaci – je jen jedna z hypotéz, kterou se snaží Komisaruk prověřit. Zjistil také, že intenzivní pocit orgasmu tlumí bolest – možná, že stejný mechanismus působí pro zmírnění porodních bolestí.

Věděli jste, že...

Navzdory tomu, že ASMR je nový fenomén, který prozatím nebyl dobře zkoumán, někteří lékaři už začínají doporučovat taková videa s efektem mozkového orgasmu jako součást terapie při poruchách spánku nebo stresu.

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Dana Ožanová

Psycholožka Dana se především specializuje na partnerské vztahy, pracuje ve farmaceutickém průmyslu. Zabývá se psaním článků o psychologii sexu a vztazích, lidské sexuality a partnerství. Pořád má optimistické přístupy k řešení problémových/zátěžových situaci. Občas si musíme uvědomovat, že život nemá cenu brát až příliš vážně.

Sledujte nás